Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten (in principe met alle zorgverzekeraars), dan brengen wij het tarief in rekening dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken. De kosten van uw behandeling worden dan rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd.

Als uw behandeling buiten de voorwaarden van uw zorgverzekeraar valt, gelden de onderstaande tarieven:

Anamnese en intake € 81,10
Eenmalig onderzoek € 81,10
Individuele zitting reguliere logopedie € 40,55
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 23,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten) € 20,30
Instructie/overleg ouders van de patient € 40,55
Overleg met derden (per 30 minuten) € 40,55
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 40,55