Behandeling in de praktijk
In de praktijk worden kinderen en volwassenen met spraak-, taal-, stem-, adem- en/of gehoorproblemen behandeld. Na het logopedisch onderzoek wordt in overleg de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2 keer per week. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten huiswerk per dag. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Dit wil zeggen, de tijd dat het contact met logopedist tot aan de aantekeningen die de logopedist vastlegt van de behandeling. Wij maken daarom afspraken van 20-25 minuten en reserveren 5 minuten voor administratietijd.

Continuïteit van de behandelingen
Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist.
Mocht het toch zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

Verwijsbrief
Wij zijn direct toegankelijk. Voor het bezoeken van onze praktijk is het fijn als u een verwijsbrief van de huisarts/specialist heeftt. Het is echter niet noodzakelijk.

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. In de zorg is er geen leeftijdsgrens hiervoor: de identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  Bron: Rijksoverheid

Behandelovereenkomst en privacy
Tijdens het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de Wbp (Wet bescherming patiëntgegevens) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. Uitgebreide informatie over de WGBO, de Wbp en de AVG vindt u hier.