Klachten- en geschillenregeling

De logopedisten in onze praktijk doen er alles aan goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er niet uit met de behandelend logopedist dan kunt u uw klacht neerleggen bij Vivian van der Leeuw (praktijkhoudster). Zij zal dan samen met u en de behandeld logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.  Logopedie Ede is hierbij aangesloten.

Hier kunt u meer lezen over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).