Aard van de behandeling
Logopedische therapie is geschikt voor klachten die samenhangen met taal- spraak- adem- en stemproblemen. Mijn praktijk is met name gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen, adem- en stemproblemen bij volwassenen en OMFT (bij afwijkend mondgedrag).

Wisselwerking in de behandeling
Logopedische therapie is een wisselwerking tussen therapeut en cliënt, waarbij de logopedist de oefeningen en adviezen aanreikt en de cliënt door middel van oefeningen thuis en door actieve deelname meewerkt aan het slagen van de therapie.  Bij de behandeling van kinderen is goede medewerking van de ouders meestal noodzakelijk voor het slagen van de therapie.

Behandel-  en oefenafspraken
Voor iedere behandeling worden in principe 25 minuten gereserveerd. Na aanmelding is er een intakegesprek. Daarna volgt een onderzoek. Dit kan één tot enkele sessies duren. Dan wordt de diagnose gesteld en volgt een voorstel voor behandeling. Bij die gelegenheid worden ook nadere afspraken gemaakt over de vermoedelijke duur van de behandeling, het aantal zittingen per week, en hoeveel en hoe vaak er thuis geoefend moet worden.